قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۹:۳۰ سه‌شنبه

1,298.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۹:۰۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۸:۳۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۸:۰۰ سه‌شنبه

1,298.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۷:۳۰ سه‌شنبه

1,299.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۷:۰۰ سه‌شنبه

1,299.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۶:۳۰ سه‌شنبه

1,299.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۶:۰۰ سه‌شنبه

1,299.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۵:۳۰ سه‌شنبه

1,299.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۵:۰۰ سه‌شنبه

1,299.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۴:۳۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۴:۰۰ سه‌شنبه

1,297.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۳:۳۰ سه‌شنبه

1,297.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۳:۰۰ سه‌شنبه

1,297.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۲:۳۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۲:۰۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۱:۳۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۱:۰۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۰:۳۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-29 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ / ۰۰:۰۰ سه‌شنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۳:۳۰ دوشنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۳:۰۰ دوشنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۲:۳۰ دوشنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۲:۰۰ دوشنبه

1,298.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۱:۳۰ دوشنبه

1,298.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۱:۰۰ دوشنبه

1,298 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۰:۳۰ دوشنبه

1,298.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۲۰:۰۰ دوشنبه

1,298.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۹:۳۰ دوشنبه

1,298.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۹:۰۰ دوشنبه

1,298.6 تومان