قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۳:۳۰ جمعه

1,334.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۳:۰۰ جمعه

1,334.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۲:۳۰ جمعه

1,334.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۲:۰۰ جمعه

1,333.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۱:۳۰ جمعه

1,333.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۱:۰۰ جمعه

1,334.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۰:۳۰ جمعه

1,334 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۲۰:۰۰ جمعه

1,334.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۹:۳۰ جمعه

1,333.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۹:۰۰ جمعه

1,334.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۸:۳۰ جمعه

1,333.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۸:۰۰ جمعه

1,334 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۷:۰۰ جمعه

1,334.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۶:۳۰ جمعه

1,334.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۶:۰۰ جمعه

1,334.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۵:۳۰ جمعه

1,334.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۵:۰۰ جمعه

1,335.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۴:۳۰ جمعه

1,335.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۴:۰۰ جمعه

1,336.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۳:۳۰ جمعه

1,335.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۳:۰۰ جمعه

1,336.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۲:۳۰ جمعه

1,337.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۲:۰۰ جمعه

1,335.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۱:۳۰ جمعه

1,334.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۱:۰۰ جمعه

1,332.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۰:۳۰ جمعه

1,332.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۱۰:۰۰ جمعه

1,332.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۰۹:۳۰ جمعه

1,331.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۰۹:۰۰ جمعه

1,331.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-01-19 / ۱۳۹۶-۱۰-۲۹ / ۰۸:۳۰ جمعه

1,332.1 تومان