قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-24 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۲ / ۰۲:۰۰ سه‌شنبه

1,282.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-24 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۲ / ۰۱:۳۰ سه‌شنبه

1,283 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-24 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۲ / ۰۱:۰۰ سه‌شنبه

1,283 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-24 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۲ / ۰۰:۳۰ سه‌شنبه

1,283 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-24 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۲ / ۰۰:۰۰ سه‌شنبه

1,282.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۳:۳۰ دوشنبه

1,283 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۳:۰۰ دوشنبه

1,281.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۲:۳۰ دوشنبه

1,280.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۲:۰۰ دوشنبه

1,280.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۱:۳۰ دوشنبه

1,280.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۱:۰۰ دوشنبه

1,280.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۰:۳۰ دوشنبه

1,281.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۲۰:۰۰ دوشنبه

1,282.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۹:۳۰ دوشنبه

1,280.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۹:۰۰ دوشنبه

1,274.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۸:۳۰ دوشنبه

1,274.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۸:۰۰ دوشنبه

1,274.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۷:۳۰ دوشنبه

1,275 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۷:۰۰ دوشنبه

1,273.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۶:۳۰ دوشنبه

1,273.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

1,275 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۵:۳۰ دوشنبه

1,275.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

1,276.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۴:۳۰ دوشنبه

1,276 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

1,275.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۳:۳۰ دوشنبه

1,275.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

1,275.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۲:۳۰ دوشنبه

1,275.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

1,275.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-10-23 / ۱۳۹۶-۰۸-۰۱ / ۱۱:۳۰ دوشنبه

1,275.8 تومان