قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۳:۳۰ جمعه

1,329.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۳:۰۰ جمعه

1,329.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۲:۳۰ جمعه

1,328.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۲:۰۰ جمعه

1,328.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۱:۳۰ جمعه

1,330.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۱:۰۰ جمعه

1,328.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۰:۳۰ جمعه

1,329.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۲۰:۰۰ جمعه

1,328.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۹:۳۰ جمعه

1,328.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۹:۰۰ جمعه

1,329 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۸:۳۰ جمعه

1,327.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۸:۰۰ جمعه

1,329.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۷:۳۰ جمعه

1,329.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۷:۰۰ جمعه

1,329.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۶:۳۰ جمعه

1,330.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۶:۰۰ جمعه

1,330.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۵:۳۰ جمعه

1,330.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۵:۰۰ جمعه

1,329.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۴:۳۰ جمعه

1,329.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۴:۰۰ جمعه

1,328.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۳:۳۰ جمعه

1,328.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۳:۰۰ جمعه

1,328.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۲:۳۰ جمعه

1,329.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۲:۰۰ جمعه

1,328.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۱:۳۰ جمعه

1,327.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۱:۰۰ جمعه

1,326.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۰:۳۰ جمعه

1,326.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۱۰:۰۰ جمعه

1,328.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۰۹:۳۰ جمعه

1,327.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-23 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۴ / ۰۹:۰۰ جمعه

1,326.9 تومان