قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۵:۰۰ پنجشنبه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۴:۳۰ پنجشنبه

1,291.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۴:۰۰ پنجشنبه

1,291.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۳:۳۰ پنجشنبه

1,291.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۳:۰۰ پنجشنبه

1,291 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۲:۳۰ پنجشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۲:۰۰ پنجشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۱:۳۰ پنجشنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۱:۰۰ پنجشنبه

1,292 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۰:۳۰ پنجشنبه

1,291.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-23 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ / ۰۰:۰۰ پنجشنبه

1,292.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۳:۳۰ چهارشنبه

1,294.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۳:۰۰ چهارشنبه

1,293.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۲:۳۰ چهارشنبه

1,290.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۲:۰۰ چهارشنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۱:۳۰ چهارشنبه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۱:۰۰ چهارشنبه

1,291.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۰:۳۰ چهارشنبه

1,291 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۲۰:۰۰ چهارشنبه

1,291.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۹:۳۰ چهارشنبه

1,288.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۹:۰۰ چهارشنبه

1,289.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۸:۳۰ چهارشنبه

1,288.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۸:۰۰ چهارشنبه

1,287.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۷:۳۰ چهارشنبه

1,285.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۷:۰۰ چهارشنبه

1,286.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۶:۳۰ چهارشنبه

1,284.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۶:۰۰ چهارشنبه

1,283.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۵:۳۰ چهارشنبه

1,283.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۵:۰۰ چهارشنبه

1,284.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-22 / ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ / ۱۴:۰۰ چهارشنبه

1,283 تومان