قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۸:۳۰ دوشنبه

1,288.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۸:۰۰ دوشنبه

1,288 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۷:۳۰ دوشنبه

1,285.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۷:۰۰ دوشنبه

1,284.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۶:۳۰ دوشنبه

1,284.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

1,284.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۵:۳۰ دوشنبه

1,284.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

1,284.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۴:۳۰ دوشنبه

1,285 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

1,284.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۳:۳۰ دوشنبه

1,283.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

1,283.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۲:۳۰ دوشنبه

1,282.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

1,283.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۱:۳۰ دوشنبه

1,283.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

1,286.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۰:۳۰ دوشنبه

1,286.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۰:۰۰ دوشنبه

1,287.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۹:۳۰ دوشنبه

1,288.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۹:۰۰ دوشنبه

1,287.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۸:۳۰ دوشنبه

1,289.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۸:۰۰ دوشنبه

1,289 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۷:۳۰ دوشنبه

1,289.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۷:۰۰ دوشنبه

1,289.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۶:۳۰ دوشنبه

1,290.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۶:۰۰ دوشنبه

1,290 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۵:۳۰ دوشنبه

1,289.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۵:۰۰ دوشنبه

1,290.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۴:۳۰ دوشنبه

1,291.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۴:۰۰ دوشنبه

1,290.7 تومان