قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۳:۳۰ دوشنبه

1,290.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۳:۰۰ دوشنبه

1,291.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۲:۳۰ دوشنبه

1,293.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۲:۰۰ دوشنبه

1,293.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۱:۳۰ دوشنبه

1,293.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۱:۰۰ دوشنبه

1,293.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۰:۳۰ دوشنبه

1,293.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۰۰:۰۰ دوشنبه

1,293.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۳:۳۰ جمعه

1,293.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۳:۰۰ جمعه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۲:۳۰ جمعه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۲:۰۰ جمعه

1,292.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۱:۳۰ جمعه

1,292.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۱:۰۰ جمعه

1,292.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۰:۳۰ جمعه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۲۰:۰۰ جمعه

1,291.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۹:۳۰ جمعه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۹:۰۰ جمعه

1,289.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۸:۳۰ جمعه

1,290.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۸:۰۰ جمعه

1,288 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۷:۳۰ جمعه

1,286.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۷:۰۰ جمعه

1,288.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۶:۳۰ جمعه

1,287.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۶:۰۰ جمعه

1,286.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۵:۳۰ جمعه

1,286.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۵:۰۰ جمعه

1,287.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۴:۳۰ جمعه

1,287.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۴:۰۰ جمعه

1,287.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۳:۳۰ جمعه

1,289 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۳:۰۰ جمعه

1,289.2 تومان