قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۲:۳۰ جمعه

1,289.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۲:۰۰ جمعه

1,290.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۱:۳۰ جمعه

1,289.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۱:۰۰ جمعه

1,290.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۰:۳۰ جمعه

1,289.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۱۰:۰۰ جمعه

1,288.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۹:۳۰ جمعه

1,288.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۹:۰۰ جمعه

1,288.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۸:۳۰ جمعه

1,289 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۸:۰۰ جمعه

1,288.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۷:۳۰ جمعه

1,289.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۷:۰۰ جمعه

1,288.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۶:۳۰ جمعه

1,288.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۶:۰۰ جمعه

1,289.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۵:۳۰ جمعه

1,290.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۵:۰۰ جمعه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۴:۳۰ جمعه

1,289.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۴:۰۰ جمعه

1,290.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۳:۳۰ جمعه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۳:۰۰ جمعه

1,290.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۲:۳۰ جمعه

1,290.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۲:۰۰ جمعه

1,290.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۱:۳۰ جمعه

1,290.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۱:۰۰ جمعه

1,291.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۰:۳۰ جمعه

1,290 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-18 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۸ / ۰۰:۰۰ جمعه

1,290.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۳:۳۰ پنجشنبه

1,291.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۳:۰۰ پنجشنبه

1,290.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۲:۳۰ پنجشنبه

1,290.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۲:۰۰ پنجشنبه

1,290.6 تومان