قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۱:۳۰ پنجشنبه

1,291.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۱:۰۰ پنجشنبه

1,290.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۰:۳۰ پنجشنبه

1,288.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۲۰:۰۰ پنجشنبه

1,288.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۹:۳۰ پنجشنبه

1,289.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۹:۰۰ پنجشنبه

1,289.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۸:۳۰ پنجشنبه

1,289.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۸:۰۰ پنجشنبه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۷:۳۰ پنجشنبه

1,287.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۷:۰۰ پنجشنبه

1,288.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۶:۳۰ پنجشنبه

1,288.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

1,287.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۵:۳۰ پنجشنبه

1,287.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

1,288.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۴:۳۰ پنجشنبه

1,288.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

1,289.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۳:۳۰ پنجشنبه

1,287.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

1,288.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۲:۳۰ پنجشنبه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

1,289 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۱:۳۰ پنجشنبه

1,289.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۰:۳۰ پنجشنبه

1,292.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۱۰:۰۰ پنجشنبه

1,291.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۰۹:۳۰ پنجشنبه

1,292.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۰۹:۰۰ پنجشنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۰۸:۳۰ پنجشنبه

1,292.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۰۸:۰۰ پنجشنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۰۷:۳۰ پنجشنبه

1,293 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-17 / ۱۳۹۷-۰۲-۲۷ / ۰۷:۰۰ پنجشنبه

1,293.7 تومان