قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۱۲:۳۰ جمعه

1,303.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۱۲:۰۰ جمعه

1,303.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۱۱:۳۰ جمعه

1,302.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۱۱:۰۰ جمعه

1,301.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۱۰:۳۰ جمعه

1,302.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۱۰:۰۰ جمعه

1,302.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۹:۳۰ جمعه

1,302.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۹:۰۰ جمعه

1,302.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۸:۳۰ جمعه

1,302.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۸:۰۰ جمعه

1,302.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۷:۳۰ جمعه

1,301.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۷:۰۰ جمعه

1,302.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۶:۳۰ جمعه

1,302.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۶:۰۰ جمعه

1,302.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۵:۳۰ جمعه

1,302.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۵:۰۰ جمعه

1,303.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۴:۳۰ جمعه

1,305 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۴:۰۰ جمعه

1,304.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۳:۳۰ جمعه

1,305.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۳:۰۰ جمعه

1,305.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۲:۳۰ جمعه

1,304.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۲:۰۰ جمعه

1,304.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۱:۳۰ جمعه

1,305 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۱:۰۰ جمعه

1,304.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۰:۳۰ جمعه

1,305.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-25 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۴ / ۰۰:۰۰ جمعه

1,305.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۳:۳۰ پنجشنبه

1,304.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۳:۰۰ پنجشنبه

1,305.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۲:۳۰ پنجشنبه

1,305.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۲:۰۰ پنجشنبه

1,305.1 تومان