قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۱:۳۰ پنجشنبه

1,305 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۱:۰۰ پنجشنبه

1,304.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۰:۳۰ پنجشنبه

1,305.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۲۰:۰۰ پنجشنبه

1,305 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۹:۳۰ پنجشنبه

1,305.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۹:۰۰ پنجشنبه

1,305.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۸:۳۰ پنجشنبه

1,300.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۸:۰۰ پنجشنبه

1,299.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۷:۳۰ پنجشنبه

1,298.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۷:۰۰ پنجشنبه

1,296.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۶:۳۰ پنجشنبه

1,296.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه

1,296.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۵:۳۰ پنجشنبه

1,296 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۵:۰۰ پنجشنبه

1,295.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۴:۳۰ پنجشنبه

1,296.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۴:۰۰ پنجشنبه

1,297.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۳:۳۰ پنجشنبه

1,297.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۳:۰۰ پنجشنبه

1,296.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۲:۳۰ پنجشنبه

1,296.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۲:۰۰ پنجشنبه

1,296.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۱:۳۰ پنجشنبه

1,295.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۱:۰۰ پنجشنبه

1,295.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۰:۳۰ پنجشنبه

1,294.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۱۰:۰۰ پنجشنبه

1,295.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۹:۳۰ پنجشنبه

1,295.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۹:۰۰ پنجشنبه

1,295.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۸:۳۰ پنجشنبه

1,295.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۸:۰۰ پنجشنبه

1,294.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۷:۳۰ پنجشنبه

1,295 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-24 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ / ۰۷:۰۰ پنجشنبه

1,294.4 تومان