قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۲۰:۳۰ سه‌شنبه

1,331 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۲۰:۰۰ سه‌شنبه

1,333.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۹:۳۰ سه‌شنبه

1,337.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۹:۰۰ سه‌شنبه

1,340.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۸:۳۰ سه‌شنبه

1,339.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۸:۰۰ سه‌شنبه

1,342.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۷:۳۰ سه‌شنبه

1,336 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۷:۰۰ سه‌شنبه

1,340 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۶:۳۰ سه‌شنبه

1,339.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

1,337.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۵:۳۰ سه‌شنبه

1,339.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

1,338.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۴:۳۰ سه‌شنبه

1,337.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

1,337.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۳:۳۰ سه‌شنبه

1,338 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

1,337.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۲:۳۰ سه‌شنبه

1,337.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

1,337.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۱:۳۰ سه‌شنبه

1,338.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

1,339.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۰:۳۰ سه‌شنبه

1,339.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۱۰:۰۰ سه‌شنبه

1,340.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۹:۳۰ سه‌شنبه

1,340.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۹:۰۰ سه‌شنبه

1,341.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۸:۳۰ سه‌شنبه

1,341.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۸:۰۰ سه‌شنبه

1,341.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۷:۳۰ سه‌شنبه

1,341.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۷:۰۰ سه‌شنبه

1,341.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۶:۳۰ سه‌شنبه

1,341.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۶:۰۰ سه‌شنبه

1,342.8 تومان