قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۲۱:۳۰ جمعه

1,293.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۲۱:۰۰ جمعه

1,290.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۲۰:۳۰ جمعه

1,290.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۲۰:۰۰ جمعه

1,288.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۹:۳۰ جمعه

1,287.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۹:۰۰ جمعه

1,285.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۸:۳۰ جمعه

1,285.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۸:۰۰ جمعه

1,286.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۷:۳۰ جمعه

1,284.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۷:۰۰ جمعه

1,283 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۶:۳۰ جمعه

1,282.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۶:۰۰ جمعه

1,283 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۵:۳۰ جمعه

1,283.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۵:۰۰ جمعه

1,283.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۴:۳۰ جمعه

1,284 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۴:۰۰ جمعه

1,283.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۳:۳۰ جمعه

1,283.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۳:۰۰ جمعه

1,282.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۲:۳۰ جمعه

1,282.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۲:۰۰ جمعه

1,282.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۱:۳۰ جمعه

1,282.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۱:۰۰ جمعه

1,281.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۰:۳۰ جمعه

1,283.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۱۰:۰۰ جمعه

1,282.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۹:۳۰ جمعه

1,282 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۹:۰۰ جمعه

1,282.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۸:۳۰ جمعه

1,283 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۸:۰۰ جمعه

1,282.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۷:۳۰ جمعه

1,283.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2017-11-17 / ۱۳۹۶-۰۸-۲۶ / ۰۷:۰۰ جمعه

1,282.6 تومان