قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۵:۳۰ سه‌شنبه

1,341.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۵:۰۰ سه‌شنبه

1,342.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۴:۳۰ سه‌شنبه

1,344 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۴:۰۰ سه‌شنبه

1,345.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۳:۳۰ سه‌شنبه

1,345.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۳:۰۰ سه‌شنبه

1,347 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۲:۳۰ سه‌شنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۲:۰۰ سه‌شنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۱:۳۰ سه‌شنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۱:۰۰ سه‌شنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۰:۳۰ سه‌شنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-20 / ۱۳۹۶-۱۲-۰۱ / ۰۰:۰۰ سه‌شنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۳:۳۰ دوشنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۳:۰۰ دوشنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۲:۳۰ دوشنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۲:۰۰ دوشنبه

1,346.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۱:۳۰ دوشنبه

1,346.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۱:۰۰ دوشنبه

1,346.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۰:۳۰ دوشنبه

1,347.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۲۰:۰۰ دوشنبه

1,347.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۹:۳۰ دوشنبه

1,348.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۹:۰۰ دوشنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۸:۳۰ دوشنبه

1,347.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۸:۰۰ دوشنبه

1,347.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۷:۳۰ دوشنبه

1,346.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۷:۰۰ دوشنبه

1,346.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۶:۳۰ دوشنبه

1,347.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

1,347.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۵:۳۰ دوشنبه

1,348.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-02-19 / ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

1,347.6 تومان