قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۰:۳۰ چهارشنبه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-23 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ / ۰۰:۰۰ چهارشنبه

1,291.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۳:۳۰ سه‌شنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۳:۰۰ سه‌شنبه

1,292 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۲:۳۰ سه‌شنبه

1,292.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۲:۰۰ سه‌شنبه

1,292.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۱:۳۰ سه‌شنبه

1,293.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۱:۰۰ سه‌شنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۰:۳۰ سه‌شنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۲۰:۰۰ سه‌شنبه

1,292 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۹:۳۰ سه‌شنبه

1,292.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۹:۰۰ سه‌شنبه

1,292 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۸:۳۰ سه‌شنبه

1,293.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۸:۰۰ سه‌شنبه

1,293.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۷:۳۰ سه‌شنبه

1,294.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۷:۰۰ سه‌شنبه

1,294.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۶:۳۰ سه‌شنبه

1,295.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۶:۰۰ سه‌شنبه

1,294.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۵:۳۰ سه‌شنبه

1,294.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۵:۰۰ سه‌شنبه

1,294.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۴:۳۰ سه‌شنبه

1,294.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۴:۰۰ سه‌شنبه

1,294 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۳:۳۰ سه‌شنبه

1,294.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۳:۰۰ سه‌شنبه

1,294.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۲:۳۰ سه‌شنبه

1,291.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۲:۰۰ سه‌شنبه

1,290.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۱:۳۰ سه‌شنبه

1,289.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۱:۰۰ سه‌شنبه

1,290.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۰:۳۰ سه‌شنبه

1,290.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۱۰:۰۰ سه‌شنبه

1,288.6 تومان