قیمت انس طلا ( دلار )


قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۹:۳۰ سه‌شنبه

1,289.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۹:۰۰ سه‌شنبه

1,290.4 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۸:۳۰ سه‌شنبه

1,290.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۸:۰۰ سه‌شنبه

1,290.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۷:۳۰ سه‌شنبه

1,290.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۷:۰۰ سه‌شنبه

1,290.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۶:۳۰ سه‌شنبه

1,290.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۶:۰۰ سه‌شنبه

1,291.8 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۵:۳۰ سه‌شنبه

1,293.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۵:۰۰ سه‌شنبه

1,292.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۴:۳۰ سه‌شنبه

1,292.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۴:۰۰ سه‌شنبه

1,293.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۳:۳۰ سه‌شنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۳:۰۰ سه‌شنبه

1,292.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۲:۳۰ سه‌شنبه

1,292.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۲:۰۰ سه‌شنبه

1,292.5 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۱:۳۰ سه‌شنبه

1,293 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۱:۰۰ سه‌شنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۰:۳۰ سه‌شنبه

1,292.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-22 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۱ / ۰۰:۰۰ سه‌شنبه

1,292.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۳:۳۰ دوشنبه

1,291.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۳:۰۰ دوشنبه

1,290.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۲:۳۰ دوشنبه

1,291.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۲:۰۰ دوشنبه

1,291.6 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۱:۳۰ دوشنبه

1,289.1 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۱:۰۰ دوشنبه

1,289.3 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۰:۳۰ دوشنبه

1,289.2 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۲۰:۰۰ دوشنبه

1,288.9 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۹:۳۰ دوشنبه

1,288.7 تومان

قیمت انس طلا ( دلار ) - 2018-05-21 / ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ / ۱۹:۰۰ دوشنبه

1,288 تومان