قیمت مثقال طلا


قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۸:۳۰ دوشنبه

835,550 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۸:۰۰ دوشنبه

834,550 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۷:۳۰ دوشنبه

836,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۷:۰۰ دوشنبه

839,050 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۶:۳۰ دوشنبه

838,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

834,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۵:۳۰ دوشنبه

834,550 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

834,750 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۴:۳۰ دوشنبه

831,000 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

829,550 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۳:۳۰ دوشنبه

829,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

828,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۲:۳۰ دوشنبه

825,950 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

825,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۱:۳۰ دوشنبه

824,300 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

824,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۰:۳۰ دوشنبه

824,500 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۱۰:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۹:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۹:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۸:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۸:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۷:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۷:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۶:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۶:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۵:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۵:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۴:۳۰ دوشنبه

827,250 تومان

قیمت مثقال طلا - 2018-05-28 / ۱۳۹۷-۰۳-۰۷ / ۰۴:۰۰ دوشنبه

827,250 تومان