قیمت گرم طلای 18


قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-27 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۷ / ۰۰:۰۰ سه‌شنبه

162,067 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۳:۳۰ دوشنبه

162,067 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۳:۰۰ دوشنبه

162,067 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۲:۳۰ دوشنبه

162,067 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۲:۰۰ دوشنبه

162,067 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۱:۳۰ دوشنبه

162,067 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۱:۰۰ دوشنبه

162,090 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۰:۳۰ دوشنبه

161,952 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۲۰:۰۰ دوشنبه

161,952 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۹:۳۰ دوشنبه

161,883 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۹:۰۰ دوشنبه

161,860 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۸:۳۰ دوشنبه

161,836 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۸:۰۰ دوشنبه

161,698 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۷:۳۰ دوشنبه

161,583 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۷:۰۰ دوشنبه

161,583 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۶:۳۰ دوشنبه

161,652 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۶:۰۰ دوشنبه

161,860 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۵:۳۰ دوشنبه

161,836 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۵:۰۰ دوشنبه

162,275 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۴:۳۰ دوشنبه

162,044 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۴:۰۰ دوشنبه

161,075 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۳:۳۰ دوشنبه

161,005 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۳:۰۰ دوشنبه

160,936 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۲:۳۰ دوشنبه

159,920 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۲:۰۰ دوشنبه

159,943 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۱:۳۰ دوشنبه

159,851 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۱:۰۰ دوشنبه

159,851 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۰:۳۰ دوشنبه

159,897 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۱۰:۰۰ دوشنبه

159,643 تومان

قیمت گرم طلای 18 - 2018-03-26 / ۱۳۹۷-۰۱-۰۶ / ۰۹:۳۰ دوشنبه

159,643 تومان